Verrekening 20kV kabel, singels 3x1x240 AL

Halverwege 2018 zijn er door gewijzigd MS beleid, nieuwe prijsafspraken gemaakt met onze contractaannemers. Het verrekenen van het stukje net tussen de overgangsmof en de ruimte (slide 3) werd daardoor … Continue reading

Is een KLIC-melding verrekenbaar?

Waarom? De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van een KLIC-melding wanneer men gaat graven. Dit is een wettelijke verplichting. Zie ook de informatie op de intranetpagina hierover omtrent de … Continue reading

Hoe wordt asfaltzagen en opbreken verrekend?

In het 2003 bestek is een staffeling gemaakt voor asfaltzagen. Er is een code (C1021) voor asfaltzagen t/m 10 cm en een code (C1022) van 10 t/m 30 cm aangemaakt. … Continue reading

Code 400021; “Toeslag leggen MS kabel ivm verwerkbaarheid”

Vanaf eerste kwartaal 2023 is code 400021, toeslag voor het leggen van stugge kabels, niet meer actief. Reden hiervoor is dat de toeslag verwerkt is in de codes voor kabel … Continue reading

Is het verplaatsen van hekwerken verrekenbaar?

Onder het verplaatsen van hekwerken wordt verstaan het opzij en terug plaatsen van het eigen hekwerk van de aannemer om werkzaamheden uit te voeren. Deze activiteiten zijn niet verrekenbaar. Indien … Continue reading

Zijn ‘leveringen zand’ inclusief transport?

Voor het transport van zand is geen code opgenomen in het bestek.  In het bestek is wel het “leveren van zand” (incl. transport) opgenomen met een code.

Wat is de omschrijving voor niet gebonden fundering? En hoe wordt dit verrekend?

Omschrijving Solo: Breedte afhankelijk van het toegepaste sleufprofiel en/of aantal nutsdisciplines variërend van ca. 0.50m tot ca. 2,50m. Dikte variërend van ca. 0,05 m tot ca 0,60m. Ongebonden fundering: Niet … Continue reading

Wat zijn de definities van hinder/geen hinder/veel hinder?

Uitgangspunten: Aannemer toont aan op basis van foto’s Geen hinder tot veel hinder wordt in elk bestek beschreven, maar het kan zijn dat er verschillen zijn (bijvoorbeeld in Combi Amsterdam … Continue reading

Hoe om te gaan met het verrekenen van overdiepte?

Grotere gronddekking (overdiepte) op kabel/leiding. Het verrekenen van  overdiepte geldt vanaf 20 cm meer diepte dan de standaard dekking van de desbetreffende discipline. Dit tot een maximale diepte van 2 … Continue reading

Welk moment is leidend voor het tarief van de werkzaamheden?

Het moment van opdracht/bestelling is leidend voor het tarief waartegen werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, tenzij hier expliciet andere afspraken over zijn gemaakt.