Hoe wordt asfaltzagen en opbreken verrekend?

In het 2003 bestek is een staffeling gemaakt voor asfaltzagen. Er is een code (C1021) voor asfaltzagen t/m 10 cm en een code (C1022) van 10 t/m 30 cm aangemaakt. Voor asfaltzagen hoef je maar 1 code te gebruiken, afhankelijk … Continue reading

Code 400021; “Toeslag leggen MS kabel ivm verwerkbaarheid”

In 2018 is na onderzoek gebleken dat niet iedere MS kabel 3×240 Al even makkelijk te leggen is. Dit verschilt per fabrikant. De TKF kabel bleek ca. 22% meer inspanning te kosten. Dit is de reden dat code 400021 in … Continue reading

Is het verplaatsen van hekwerken verrekenbaar?

Onder het verplaatsen van hekwerken wordt verstaan het opzij en terug plaatsen van het eigen hekwerk van de aannemer om werkzaamheden uit te voeren. Deze activiteiten zijn niet verrekenbaar. Indien de aannemer een hekwerk huurt omdat de vergunningverlener dit vereist, … Continue reading

Zijn ‘leveringen zand’ inclusief transport?

Voor het transport van zand is geen code opgenomen in het bestek.  In het bestek is wel het “leveren van zand” (incl. transport) opgenomen met een code.

Wat is de omschrijving voor niet gebonden fundering? En hoe wordt dit verrekend?

Omschrijving niet-grondgebonden fundering: Niet gebonden fundaties bestaan uit puin, grind en slakkenverharding. Tevens vallen hier ook boomwortels onder en sterk samenhangende grond welke met een stootijzer losgewerkt moet worden (m3). Verrekening niet –grondgebonden fundering: Als er niet gebonden fundatie ligt, … Continue reading

Wat zijn de definities van hinder/geen hinder/veel hinder?

Uitgangspunten: Aannemer toont aan op basis van foto’s Geen hinder tot veel hinder wordt in elk bestek beschreven, maar het kan zijn dat er verschillen zijn (bijvoorbeeld in Combi Amsterdam wordt op postcode-gebied bepaald). Zorg er voor dat je om … Continue reading

Hoe om te gaan met het verrekenen van overdiepte?

Grotere gronddekking (overdiepte) op kabel/leiding. Het verrekenen van  overdiepte geldt vanaf 20 cm meer diepte dan de standaard dekking van de desbetreffende discipline. Dit tot een maximale diepte van 2 meter en gerekend per 20 cm extra diepte.  Let op: … Continue reading

Welk moment is leidend voor het tarief van de werkzaamheden?

Het moment van opdracht/bestelling is leidend voor het tarief waartegen werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, tenzij hier expliciet andere afspraken over zijn gemaakt.

Hoe wordt er omgegaan met het uitvoeren van grondverbetering?

Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht grondverbetering in opdracht gegeven worden, bespreek dan eerst de alternatieve … Continue reading

Kan de aannemer de kosten voor het verwijderen van Stelconplaten verrekenen?

De code kan verschillen per bestek, kijk daarom altijd eerst in deel 2 van het bestek om dit te controleren.