Voor het transport van zand is geen code opgenomen in het bestek.  In het bestek is wel het “leveren van zand” (incl. transport) opgenomen met een code.

Posted in: GV/R&N