Op deze pagina zijn de Solo-bestekken die Liander hanteert in te zien, evenals de afspraken zoals opgenomen in de Service- en Bestekcodes, All-inclusive Matrix en Meterprijzen Saneren Gas.

Let op: voor het verkrijgen van toegang tot deze documenten is o.a. een gebruikers-contentserver account nodig. Voor externe gebruikers, zie ook Aanvraag Externe Accounts.

De volgende bestekken worden binnenkort uitgefaseerd. Voor nieuw uitgegeven projecten/ cases dienen onderstaande bestekken niet meer te worden gebruikt.