Bemaling bij grondwerk

Klik hier voor de uitgebreide omschrijving voor het toepassen van Bemaling bij grondwerk.

Wanneer en hoe wordt stagnatie verrekend?

Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke verboden of verboden op bepaalde dagen/tijdstippen te werken. Melding: Stagnatie … Continue reading

Is het uitzetten van een tracé verrekenbaar?

Het uitzetten van het tracé is in de standaard legprijs E en G van de aannemer opgenomen en is dus niet aanvullend verrekenbaar. Dit met uitzondering als het tracé aan de hand van X-Y-(Z) coördinaten uitgezet moet worden. We hebben … Continue reading

Opstartvergoeding

De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-cases. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Voor voorbeelden van kostenactiviteiten zie: Bestekken LCB2019 en de combi bestekken … Continue reading

LAT (Liander en Aannemer als Team) / voorheen LAO

Bijgewerkt: 25-05-2020 De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wijzigt in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk. Toelichting LAT Het doel van LAT is dat de aannemer in staat is om de voorbereiding en uitvoering van zijn civiele werk, … Continue reading

Hoe moet sleufverbreding bij een (combi)sleuf (is combinatie meerdere sleuven) verrekend worden?

De hier bedoelde (combi)sleuf is een sleuf die breder moet worden opgezet i.v.m. de benodigde belegbare ruimte (sleufverbreding). Om de juiste bestekcode voor een combi sleuf te bepalen wordt er dus gekeken naar de benodigde breedte van de totale sleuf.  … Continue reading

Levering buizen SDR 11 (Solo 2003/ LCB2019 bestek)

Solo 2003-bestek: Waar in het Solo 2003 bestek SDR 17,6 staat dient SDR 11 te worden gelezen. SDR 11 wordt nu als standaard toegepast en de aannemers hebben de levering van deze buis geprijsd. Deze prijs is in SAP opgenomen … Continue reading

Hoe om te gaan met vergoeding bij vertraging buiten schuld aannemer?

Uitgangspunten: Hoofdregel: Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De volgende dag kan er geen sprake zijn van verrekening van stagnatiekosten. De aannemer dient tevens aan te geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, teneinde de … Continue reading

Wat zijn de definities van Solo- en Combi-werkzaamheden?

Solowerken zijn alle werken die slechts door één opdrachtgever zelfstandig aan een opdrachtnemer worden opgedragen en uitgegeven. Combiwerken zijn werken die een opdrachtgever gezamenlijk met één of meerdere andere opdrachtgever(s) aan een opdrachtnemer opdraagt en uitgeeft Opmerking; het werk hoeft … Continue reading

Verrekening 20kV kabel, singels 3x1x240 AL

Halverwege 2018 zijn er door gewijzigd MS beleid, nieuwe prijsafspraken gemaakt met onze contractaannemers. Het verrekenen van het stukje net tussen de overgangsmof en de ruimte (slide 3) werd daardoor vrij complex. Op verzoek van zowel de eigen organisatie, als … Continue reading