Uitgangspunten: Aannemer toont aan op basis van foto’s

Geen hinder tot veel hinder wordt in elk bestek beschreven, maar het kan zijn dat er verschillen zijn (bijvoorbeeld in Combi Amsterdam wordt op postcode-gebied bepaald). Zorg er voor dat je om het zeker te weten in het juiste bestek deel 2 en 3.2 kijkt. De volgende definities worden in het merendeel van de bestekken aangehouden:

Geen hinder:
Voornamelijk ongeroerde grond. Er kunnen wel uitleggers van de riolering zijn en een mogelijke kruisende verzamel- en/of transportleidingen en/of stadsverwarming.

Hinder:
Geroerde grond, waar reeds in bedrijf zijnde kabels en leidingen liggen, welke het graven bemoeilijken en een uitbreiding (bijleggen) of verwijderen van een kabel en/of leiding noodzakelijk is. Er kan voornamelijk machinaal worden gegraven, waarbij echter ook voor een gedeelte handwerk vereist is.

Veel hinder:
Bij zeer beperkte werkruimte, (voornamelijk dicht bebouwde gebieden), waar veel bestaande kabels en leidingen liggen en waarvan de in bedrijf zijnde kabels en leidingen vervangen of uitgebreid dienen te worden. De graafwerkzaamheden gebeuren hoofdzakelijk handmatig (meer dan 80 %) de boven laag kan machinaal worden ontgraven.
Uitsluitend met goedkeuring door opdrachtgever.

In alle categorieën is eventueel voorkomend graafwerk met de hand verdisconteerd in de eenheidprijs en dus niet additioneel verrekenbaar.

Posted in: GV/R&N