Toeslag arbeid buiten normale werktijden

Als een aannemer in opdracht buiten normale werktijden moet werken (s’nachts of weekend) dan mag hij een toeslag hiervoor in rekening brengen. Het feitelijke werk wordt met de reguliere codes verrekend maar enkel de toeslag is dan verrekenbaar als meerkosten. … Continue reading

Nominale diameter (DN Maten) in bestek

Wat is nominale diameter? De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om buizen, bochten, kranen en andere fittingen. Dankzij … Continue reading

Zijn de kosten voor de inzet van een zandzuiger verrekenbaar?

De inzet van een zandzuiger is alleen verrekenbaar als dit een eis is van een vergunningverlener en/of Liander hier opdracht voor geeft. Als de aannemer zelf kiest voor de inzet van een zandzuiger zijn de kosten voor de aannemer. Het … Continue reading

Waar kan ik de meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie vinden?

De meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie zijn op de vragen via de Contentserver  binnen  de map ‘Inmeetvoorwaarden’. Zie hiervoor ook: https://contentserver.alliander.com/cs/llisapi.dll/open/58351905

Saneren gas met G3000 codes

Meterprijsafpraken t.b.v. saneren gas – We passen de meterprijsafspraken toe op solo LD Gas Saneringen van brosse materialen; – De meterprijsafspraken zijn alleen opgenomen in de solocontacten d.m.v. G3000 codes; – De meterprijs is een vereenvoudiging van opdrachtverstrekking en afrekening … Continue reading

Bemaling bij grondwerk

Klik hier voor de uitgebreide omschrijving voor het toepassen van Bemaling bij grondwerk.

Wanneer en hoe wordt stagnatie verrekend?

Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke verboden of verboden op bepaalde dagen/tijdstippen te werken. Melding: Stagnatie … Continue reading

Is het uitzetten van een tracé verrekenbaar?

Het uitzetten van het tracé is in de standaard legprijs E en G van de aannemer opgenomen en is dus niet aanvullend verrekenbaar. Dit met uitzondering als het tracé aan de hand van X-Y-(Z) coördinaten uitgezet moet worden. We hebben … Continue reading

Opstartvergoeding

De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-cases. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Voor voorbeelden van kostenactiviteiten zie: LCB2019; bestekdeel 2; bestekcode 1993. De … Continue reading

LAT (Liander en Aannemer als Team) / voorheen LAO

Bijgewerkt: 25-05-2020 De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wijzigt in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk. Toelichting LAT Het doel van LAT is dat de aannemer in staat is om de voorbereiding en uitvoering van zijn civiele werk, … Continue reading