Wanneer is bentoniet (Steunvloeistof) verrekenbaar?

LCB 2019 en LCB 2019 Amsterdam: 16 Standaard gestuurde boringen: Maken horizontaal gestuurde boring: PE. Grondsoort: Ongeacht de grondsoort. Mediumvoerende buis. Over het maaiveld gemeten van intredepunt tot uittredepunt, horizontaal … Continue reading

Hoe rekenen we de codes onder 1992XX af in de combi’s

Wanneer je in de VC bestekcode 1992xx, Activiteiten conform werkvoorbereiding(CRA) hoofdleidingen,  toepast is het volgende van toepassing: Hebben we het over de totale kosten van alle netbeheerders. Op basis daarvan … Continue reading

Wanneer is het Bouwrijp- of Woonrijp fase voor Combi’s (CINH, SION en Structin)?

Een vraag die regelmatig voor discussie zorgt en waar het bestek ook niet toereikend is om een sluitend antwoord te vinden op deze vraag. Om hier duidelijkheid in te scheppen … Continue reading

Mogen uren WV-er (Werkverantwoordelijke) bij relinen apart in rekening worden gebracht?

Omdat de WV-er (werkverantwoordelijke) zelf de mate van toezicht mag bepalen bij het uitvoeren van reline werkzaamheden en deze toezicht uren (kosten) niet zijn verwerkt in de bestekcodes voor het … Continue reading

Hekwerk verrekenen LCB

Wanneer is hekwerk verrekenbaar? Een vaak terugkerende vraag welke de nodige discussie oplevert. Om te kunnen beoordelen of hekwerk verrekenbaar is of niet is een document opgesteld met daarin een … Continue reading

Proces deelbetaling

Ter verduidelijking van de afspraken voor een deelbetaling en om te helpen bij discussie omtrent een deelbetaling is via onderstaande link het document met de gemaakte afspraken te vinden. Proces … Continue reading

Terreinafwerking KANS

Voor Elektra stations is op 21 januari 2022 is het Aannemerij Platform akkoord gegaan met het door de raamcontractaannemer uit laten voeren van de terreinafwerking bij (nieuwe) ruimtes. De nieuwe … Continue reading

Toeslag arbeid buiten normale werktijden

Als een aannemer in opdracht buiten normale werktijden moet werken (s’nachts of weekend) dan mag hij een toeslag hiervoor in rekening brengen. Bij meerwerk dient dit van te voren te … Continue reading

Nominale diameter (DN Maten) in bestek

Wat is nominale diameter? De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat … Continue reading

Waar kan ik de meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie vinden?

De meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie zijn op de vragen via de Contentserver  binnen  de map ‘Inmeetvoorwaarden’. Zie hiervoor ook: https://contentserver.alliander.com/cs/llisapi.dll/open/58351905