Halverwege 2018 zijn er door gewijzigd MS beleid, nieuwe prijsafspraken gemaakt met onze contractaannemers.
Het verrekenen van het stukje net tussen de overgangsmof en de ruimte (slide 3) werd daardoor vrij complex. Op verzoek van zowel de eigen organisatie, als ook vanuit de aannemerij, is er een nieuwe code aangemaakt, waarmee deze activiteit eenvoudig verrekend kan worden.
Deze aanpassing is in december 2018 doorgevoerd.

LEt op dit geldt niet voor de combi contracten van 2021!

2022 1114-20kV-singels

Posted in: GV/R&N