Hoe wordt er omgegaan met het uitvoeren van grondverbetering?

Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht … Continue reading

Kan de aannemer de kosten voor het verwijderen van Stelconplaten verrekenen?

De code kan verschillen per bestek, kijk daarom altijd eerst in deel 2 van het bestek om dit te controleren.

Is ontgassen en ontluchten verrekenbaar?

Ontgassen en ontluchten is niet verrekenbaar, het werk aan leidingen is inclusief het ontgassen en ontluchten van de leiding.

Worden extra uren voor maken van klantafspraken bij overzettingen verrekend?

Het maken van klantafspraken zit in de prijs inbegrepen. Overleg met de klant is opgenomen als activiteit in de code van montagewerk PE/Staal (Deel 2, Lijst van verrekeneenheden). Aangezien dit niet … Continue reading

Heeft de aannemer recht op sleufverbreding bij aanleg van 2 kabels?

Het bestek geeft aan dat het gaat om de benodigde belegbare ruimte, waarbij het leggen van 2 kabels met een afstand van 10 cm tussenruimte past binnen de voorgeschreven breedte van 30 cm. De eventueel extra benodigde … Continue reading

Mag er bij overdiepte ook sleufverbreding worden verrekend?

Nee, dit wordt niet aanvullend verrekend als de sleuf dieper moet worden gegraven. Sleufverbreding wordt alleen verrekend als de benodigde belegbare ruimte > 30 cm is.

Hoe om te gaan met de kosten van een boorplan (incl. dwars- en langsprofiel, boorprofiel en boormeester)?

Zijn boorplannen, dwarsprofieltekeningen, langsprofieltekeningen en boorprofielen verrekenbaar? Boorplannen zijn alleen verrekenbaar als de vergunningverlener of opdrachtgever dit verlangt en hier separaat opdracht voor geeft. In het bestek Deel 2 is … Continue reading

Wat te doen bij werkzaamheden waar bodemverontreiniging door asbest wordt aangetroffen?

Hier treedt de procedure Asbest in werking; voor meer informatie zie ook het Alliander Asbestportaal.

Zijn verkeersmaatregelen (TVM) verrekenbaar?

Uitsluitend aanvullende verkeersmaatregelen, extra maatregelen bovenop genoemde maatregelen volgens de CROW publicatie 96b, zijn verrekenbaar. Deze aanvullende maatregelen zijn benoemd in deel 3.1 van het bestek §35 Meer en minder … Continue reading

Wie is verantwoordelijk voor het afdekken van MS-haspels en PVC-buizen?

Na uitleveren door Logistiek is de aannemer verantwoordelijk voor een correcte opslag van de materialen op de werkplek. Kleine partijen buizen en hulpstukken kunnen door logistiek geleverd worden zonder originele … Continue reading