Het moment van opdracht/bestelling is leidend voor het tarief waartegen werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, tenzij hier expliciet andere afspraken over zijn gemaakt.

Posted in: GV/R&N