Omschrijving Solo:

Breedte afhankelijk van het toegepaste sleufprofiel en/of aantal nutsdisciplines variërend van ca. 0.50m tot ca. 2,50m. Dikte variërend van ca. 0,05 m tot ca 0,60m.

Ongebonden fundering:
Niet gebonden fundaties bestaan uit puin, grind en slakkenverharding. Tevens vallen hier ook boomwortels onder en sterk samenhangende grond welke met een stootijzer losgewerkt moet worden (m3).

Gebonden fundering:
Als er niet gebonden fundatie ligt, krijgt de aannemer een vergoeding voor het loswerken; binnen dit tarief zijn werkzaamheden voor het separaat opslaan, terug/aanbrengen en verdichten inbegrepen. De wijze waarop de aannemer dit doet is niet voorgeschreven.

Verrekening Solo:

  • 104010 – Opbreken fundering, dikte tot 0,20 m
  • 104020 – Herstellen fundering, dikte tot 0,20 m
  • 104030 – Opbreken fundering, dikte > 0,20m
  • 104040 – Herstellen fundering, dikte >0,20 m

 

 

Omschrijving Combi:

Breedte afhankelijk van het toegepaste sleufprofiel en/of aantal nutsdisciplines variërend van ca. 0.50m tot ca. 2,50m. Dikte variërend van ca. 0,05 m tot ca 0,60m.

Ongebonden fundering:
Ongebonden fundering onder anderen; asfaltgranulaat, bermengranulaat, betongranulaat, drainage granulaat, menggranulaat.

Gebonden fundering:
Gebonden fundering; Bij gebonden funderingen is de fundering met behulp van cement of bitumen gebonden. De wijze waarop de aannemer dit doet is niet voorgeschreven.

Verrekening Combi:

  •  104010 – Opbreken ongebonden fundering
  • 104020 –  Herstellen ongebonden fundering
  • 104050 –  Opbreken gebonden fundering

 

Bron: Bestel deel 2 Lijst van verrekeneenheden 104 Openbreken en herstellen fundering.

 

 

Laatste update: 23-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N