Omschrijving niet-grondgebonden fundering:
Niet gebonden fundaties bestaan uit puin, grind en slakkenverharding. Tevens vallen hier ook boomwortels onder en sterk samenhangende grond welke met een stootijzer losgewerkt moet worden (m3).

Verrekening niet –grondgebonden fundering:
Als er niet gebonden fundatie ligt, krijgt de aannemer een vergoeding voor het loswerken; binnen dit tarief zijn werkzaamheden voor het separaat opslaan, terug/aanbrengen en verdichten inbegrepen. De wijze waarop de aannemer dit doet is niet voorgeschreven.

 

Posted in: GV/R&N