Onder het verplaatsen van hekwerken wordt verstaan het opzij en terug plaatsen van het eigen hekwerk van de aannemer om werkzaamheden uit te voeren. Deze activiteiten zijn niet verrekenbaar. Indien de aannemer een hekwerk huurt omdat de vergunningverlener dit vereist, zijn deze kosten verrekenbaar middels de verrekentool ‘Verontreinigde grond’. Voor de verrekening hiervan, klik op bijgevoegde link voor de handleiding.
Klik hier voor verrekentool Vervuilde Grond
Klik hier voor de Handleiding verrekenen hekwerk

Als de hekwerken door derden geplaatst zijn, heeft de aannemer een inspanningsverplichting om met de eigenaar van de hekwerken en/of de gemeente te regelen dat deze verplaatst zullen worden. Mocht dit niet lukken dan dient de aannemer dit bij Liander te melden en wordt een gezamenlijke- en passende oplossing gezocht.

 

Posted in: GV/R&N, KV