Stukje netuitbreiding tbv nieuwe aansluiting

De opdracht voor het aanleggen van een stukje net t.b.v. van het maken van een nieuwe aansluiting komt vanuit Aansluitingen. Dit betreft een Simple case. Bij de opdracht zit een … Continue reading

LAT (Liander en Aannemer als Team) / voorheen LAO

Bijgewerkt: 25-05-2020 De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wijzigt in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk. Toelichting LAT Het doel van LAT is dat de aannemer in staat … Continue reading

Hoe moet een uitzonderingsformulier worden ingevuld?

Liander werkt met verschillende aannemers en contracten met elk eigen (financiële) afspraken gekoppeld aan uitzonderingsformulieren. In de Selfservicemappen (Contentserver Liander) vinden aannemers de meest actuele formulieren; formulieren dienen door aannemers … Continue reading

Levering buizen SDR 11 (Solo 2003/ LCB2019 bestek)

Solo 2003-bestek: Waar in het Solo 2003 bestek SDR 17,6 staat dient SDR 11 te worden gelezen. SDR 11 wordt nu als standaard toegepast en de aannemers hebben de levering … Continue reading

Hoe om te gaan met vergoeding bij vertraging buiten schuld aannemer?

Uitgangspunten: Hoofdregel: Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De volgende dag kan er geen sprake zijn van verrekening van stagnatiekosten. De aannemer dient tevens aan te geven welke … Continue reading

Wat zijn de definities van Solo- en Combi-werkzaamheden?

Solowerken zijn alle werken die slechts door één opdrachtgever zelfstandig aan een opdrachtnemer worden opgedragen en uitgegeven. Combiwerken zijn werken die een opdrachtgever gezamenlijk met één of meerdere andere opdrachtgever(s) … Continue reading

Verrekening 4×150 AL en kabel flatkast tot éérste HA-kast (mei 2019)

Per 01 mei 2019 zijn de onderstaande materialen uit de clusterprijs gehaald. Deze worden nu aanvullend verrekend met het uitzonderingsformulier. Van het opgevoerde bedrag moet een specificatie worden toegevoegd. 4×150 … Continue reading

Is een KLIC-melding verrekenbaar?

Waarom? De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van een KLIC-melding wanneer men gaat graven. Dit is een wettelijke verplichting. Zie ook de informatie op de intranetpagina hierover omtrent de … Continue reading

Kunnen maatregelen in het kader van Kwalibo-regelgeving worden verrekend?

Dit betreft aanvullende maatregelen in het kader van CROW publicaties 400 t.o.v. standaard graafwerkzaamheden. Deze bijkomende werkzaamheden kunnen worden verrekend als deze door ons in opdracht worden gegeven.

Is het verplaatsen van hekwerken verrekenbaar?

Onder het verplaatsen van hekwerken wordt verstaan het opzij en terug plaatsen van het eigen hekwerk van de aannemer om werkzaamheden uit te voeren. Deze activiteiten zijn niet verrekenbaar. Indien … Continue reading