Wat is het verschil tussen verplaatsen en vervangen van een aansluiting?

Verplaatsen houdt in dat met de bestaande kabel/aansluiting de oude meter locatie wordt verlaten en de nieuwe meter wordt aangesloten. Eventueel wordt de oude kabel/leiding verlengd (klant gedreven). Vervangen (of saneren) De oude aansluiting er uit halen, … Continue reading

Wat is het verschil tussen onderbouw en versleping bij hoogbouw?

De toelichting en definitie van onderbouw en versleping wordt hier gegeven.

Heeft aannemer recht op vergoeding wanneer een klus onvoldoende of niet juist is voorbereid?

De aannemer ontvangt de opdracht en doet een toets op correct/volledig. Als hieraan niet is voldaan overlegd hij dat met de opdrachtgever hoe e.e.a. te herstellen. Wanneer dan alsnog in uitvoering … Continue reading

Wie is verantwoordelijk voor het slaan van de aardpen?

De klant is verantwoordelijk voor de aarding van zijn elektrische installatie. Toelichting: Afhankelijk van het gebied waar een aansluiting wordt aangevraagd bieden wij als netbeheerder aan richting de klant om deze voor de klant … Continue reading

Is het digitaal inmeten opgenomen in de clusterprijs?

Ja, digitaal inmeten conform de Inmeetvoorwaarden is opgenomen in de clusterprijs.

Wat te doen met de gemaakte kosten als een opdracht wordt geannuleerd?

Voor het annuleren van werk zijn in het bestek geen afspraken vastgelegd. Als de annulering van een opdracht volledig buiten de beïnvloedingssfeer van de aannemer/ opdrachtnemer ligt, kunnen gemaakte kosten … Continue reading

Mag een aannemer meerwerk rekenen voor kabel/ leiding zoekwerk?

De afspraak met de aannemer is dat er standaard 1 meter alle kanten op gezocht wordt (conform wet Wibon). Indien de kabel/ leiding niet wordt gevonden, moet de aannemer contact op nemen … Continue reading

Hoe wordt er omgegaan met het uitvoeren van grondverbetering?

Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht … Continue reading

Hoe wordt er omgegaan met het verrekenen van meerlengte?

Meerlengte wordt niet verrekend. De prijs van een kabellengte (als onderdeel van de clusterprijs) is gebaseerd op het gemiddelde van de gebruikte kabellengte op jaarbasis. In deze prijs zijn alle … Continue reading

Is opbreken en herstel van (sier)bestrating van de klant verrekenbaar?

In de basis is sierbestrating opgenomen in de clusterprijs (zie deel 3.1 LCB 2019 paragraaf 35, niet genoemd als verrekenbaar meerwerk). Bij klantgedreven opdrachten heeft de klant ook een verplichting. … Continue reading