Bijgewerkt: 25-05-2020
De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wijzigt in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk.

Toelichting LAT
Het doel van LAT is dat de aannemer in staat is om de voorbereiding en uitvoering van zijn civiele werk, inclusief zijn deel van de elektrotechnische en/of gastechnische werkzaamheden, goed inzichtelijk te hebben en af te stemmen met de montage- en schakelwerkzaamheden door Liander.

De werkzaamheden die de aannemer voor LAT uitvoert, zijn:
1. Schouwen project t.b.v. maken voorcalculatie (evt. samen met Engineer Liander);
2. Deelname vooroverleg 1 en 2 met betrokkenen van opdrachtgever;
3. Calculeren civiele werkzaamheden, inclusief zijn deel van de elektrotechnische en/of gastechnische werkzaamheden op basis van de schouw en vooroverleggen;
4. De calculatie wordt opgesteld obv besteksposten en wordt besproken met/geaccordeerd door de opdrachtgever;
5. Opleverdocumentatie wordt gemaakt en aangeleverd en afwijkingen t.o.v. de voorcalculatie worden verklaard; en
6. Het aantoonbaar vastleggen van de geleverde kwaliteit van het werk.

De volgende codes zijn hiervoor in het bestek opgenomen (LCB2019):
199210      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten bij proj. ≤ € 25k
199211       Werkvoorbereider tbv LAT <€ 25k
199212      Uitvoerder tbv LAT <€ 25k
199220      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten bij proj. > € 25k t/m € 50k
199221       Werkvoorbereider tbv LAT € 25k t/m € 50k
199222      Uitvoerder tbv LAT € 25k t/m € 50k
199230      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten taken bij proj. >€ 50k
199231       Werkvoorbereider tbv LAT >€ 50k
199232      Uitvoerder tbv LAT >€ 50k

Zie bijgaand nieuwsbericht: Link
Zie bijgestelde/ vernieuwde LAT-informatiepagina: Link

Posted in: GV/R&N, KV