Liander werkt met verschillende aannemers en contracten met elk eigen (financiële) afspraken gekoppeld aan uitzonderingsformulieren. In de Selfservicemappen (Contentserver Liander) vinden aannemers de meest actuele formulieren; formulieren dienen door aannemers ongewijzigd te worden gebruikt.

Bij meerwerk/ uitzonderingssituaties dient een formulier als volgt te worden ingevuld (actie aannemer):
1. Per klus/case (DWA) dient het uitzonderingsformulier volledig te worden ingevuld.
2. Per formulier moet worden aangegeven of het ‘voorafgaand aan werk door aannemer’ of ‘tijdens  werk door aannemer’ is ingediend.
Opm; als een meerwerkmelding vooraf wordt ingediend moet dit meerwerk tijdens uitvoering alsnog worden aangetoond.
3. Als een servicenummer als “All-in” in het uitzonderingsformulier staat aangegeven wordt deze activiteit niet aanvullend vergoed.
4a. Als een servicenummer niet als “All-in” in het uitzonderingsformulier staat aangegeven, dient alleen het totaalbedrag van de activiteit op het formulier te worden ingevuld.
4b. Op een aparte bijlage dient verplicht de reden van het meerwerk en prijsonderbouwing (GVRN-codes) te worden aangegeven. Foto’s, werktekeningen/schetsen, facturen of bv lasformulieren dienen aanvullend mee te worden verzonden. Het aanpassen van het uitzonderingsformulier of het niet meezenden van de benodigde bijlage / kostenonderbouwing leidt tot de afkeuring van het meerwerk).
5. Het formulier wordt door de aannemer ondertekend verstuurd aan de werkstroombeheerder.

Controlewerkzaamheden (actie werkstroombeheerder):
1. Werkstroombeheerder heeft over ingediend meerwerk tijdig (voorafgaand/ tijdens uitvoeringswerkzaamheden) contact gehad met de aannemer.
2. Controle op de door de aannemer opgevoerde aantallen o.b.v. aangeleverde documenten en gemaakte afspraken.
3. Werkstroombeheerder maakt in het mailbericht aan CCA kenbaar de situatiebeschrijving van de uitzondering.
4. Het formulier wordt door de werkstroombeheerder ondertekend verstuurd aan CCA.

Controlewerkzaamheden (actie CCA):
1. Contractspecialist controleert het ingekomen uitzonderingsformulier op bestekvoorwaarden en onderbouwing aannemer/ werkstroombeheerder.
2. Bij vragen/ onduidelijkheden dient de aannemer/ werkstroombeheerder extra informatie aan te leveren.
3. Uitzonderingsformulier wordt door CCA af- of goedgekeurd.

Aanvullend:
– Een overzicht van alle contractafspraken is terug te vinden in de All-in-matrix (link*)
– Voorbeeld correct ingevuld uitzonderingsformulier (volgt)
– Voorbeeld incorrect ingevuld uitzonderingsformulier (volgt)

 

*  “Intern document; alleen toegankelijk voor Liander medewerkers”

Posted in: KV