Verrekenen verplaatsen en/of verwijderen aansluiting

Hoe de kosten bij het verplaatsen en/of verwijderen van een aansluiting verrekend dienen te worden is beschreven in het processchema verplaatsen en/of verwijderen aansluiting 

Toeslag arbeid buiten normale werktijden

Als een aannemer in opdracht buiten normale werktijden moet werken (s’nachts of weekend) dan mag hij een toeslag hiervoor in rekening brengen. Bij meerwerk dient dit van te voren te … Continue reading

Toepassen en verrekenen T stopper

De T-stopper is een innovatief stukje gereedschap waarmee op een eenvoudige en snelle manier een hoogbouw woning die definitief van het gas af gaat, drukloos gemaakt kan worden. Het gebruik … Continue reading

Nominale diameter (DN Maten) in bestek

Wat is nominale diameter? De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat … Continue reading

Waar kan ik de meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie vinden?

De meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie zijn op de vragen via de Contentserver  binnen  de map ‘Inmeetvoorwaarden’. Zie hiervoor ook: https://contentserver.alliander.com/cs/llisapi.dll/open/58351905

Bemaling bij grondwerk

Klik hier voor de uitgebreide omschrijving voor het toepassen van Bemaling bij grondwerk.

Wanneer en hoe wordt stagnatie verrekend?

Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke … Continue reading

Verrekening onderbouw hoogbouw E en G

Het installeren van onze kabels en leidingen in de hoogbouw is steeds meer gecompliceerd geworden. Door vooraf bij het installatieontwerp rekening te houden met de uitvoering door de aannemer, is … Continue reading

Is het uitzetten van een tracé verrekenbaar?

Het uitzetten van het tracé is in de standaard legprijs E en G van de aannemer opgenomen en is dus niet aanvullend verrekenbaar. Dit met uitzondering als het tracé aan … Continue reading

Opstartvergoeding

De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-cases. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Voor … Continue reading