Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke verboden of verboden op bepaalde dagen/tijdstippen te werken.


 1. Melding:

Stagnatie kan zowel optreden bij cases KV als bij GV/R&N. Afhankelijk van de aanleiding kan de Aannemer aanspraak maken op eventuele kostenverrekening. Daarbij geldt als stelregel dat als de stagnatie niet tijdig is gemeld en/of er geen overleg is geweest met Liander, er geen akkoord is voor deze verrekening en er dus geen verrekening plaatsvindt. Oftewel ”niet gemeld = geen geld”. Immers, stagnatie kan achteraf in het werk niet worden gecontroleerd of beoordeeld.


 1. Uitgangspunten:
 • Aannemer moet aan tonen dat de stagnatie veroorzaakt wordt door iets dat vooraf niet was te voorzien  (bijv. tijdens schouw of controle opdracht/projectmap).
 • Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De navolgende dag(en) val(t)len buiten eventuele stagnatievergoeding.
 • Aannemer moet aan geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, om de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

 1. Enkele voorbeelden / oorzaken van stagnatie:
 • Werktekening wijkt significant af van de praktijksituatie
 • Een vastgelegde afspraak met Netcare wordt niet nagekomen, bv kabelselectie (hier geldt een minimale wachttijd van 2 uur)
 • Liander geeft tijdens uitvoering opdracht voor verplaatsing of is op andere wijze veroorzaker van stagnatie

 1. Handelingswijze bij stagnatie:

Werkvolgorde:

 1. Stagnaties tijdens het werk worden door de aannemer per direct gemeld bij Liander (betrokken werkstroombeheerder, engineer of WV-er).
 2. Medewerker Liander bevestigt de stagnatie en accordeert uitvoering meerwerk via een E-mailbericht
 3. Aannemer levert bewijslast stagnatie incl. kostenonderbouwing aan t.b.v. meerkosten-verrekening (zie onderdeel “5. Bewijslast/ aantoonbaarheid”).
 4. Medewerker Liander beoordeelt de stagnatiekosten en stemt (indien noodzakelijk) hierover af met CCA.
 5. Aannemer dient na voltooiing werk bij Liander een correct ingevuld uitzonderingsformulier* (KV) of kostenoverzicht op bestekcodes (GV/R&N) in voorzien van de beoordeelde bewijslast.
  *actuele uitzonderingsformulieren KV zijn voor aannemers beschikbaar op de Contentserver in de selfservice-mappen (link).
 6. Medewerker Liander neemt dossier in ontvangst en handelt de meerkosten-aanvraag af.

 1. Documenten t.b.v. onderbouwing/aantoonbaarheid (case afhankelijk, te verzorgen door aannemer):
 • Bevestigingsmail/melding stagnatie incl. akkoord Liander voor start uitvoering meerwerk
 • Specificatie/kostenonderbouwing meerwerk met (indien van toepassing):
  • Oorspronkelijke- en nieuwe afspraakbevestiging Netcare (bijv. kabelselectie)
  • Door Liander afgegeven werktekening
  • Door aannemer gemaakte schets van de praktijksituatie
  • Door aannemer gemaakte foto’s van de praktijksituatie
  • Overige correspondentie

Posted in: GV/R&N, KV