Kunnen de kosten voor stagnatie doorberekend worden aan de klant wanneer zij hun meterkast niet tijdig op orde hebben?

Aannemer dient voor uitvoeringsstart de werklocatie te schouwen. Indien de meterkast niet conform de NEN 2768 en de Richtlijnen meterkast gereed is, dient de aannemer hiervan melding te maken bij … Continue reading

Wat te doen bij werkzaamheden waar bodemverontreiniging door asbest wordt aangetroffen?

Hier treedt de procedure Asbest in werking; voor meer informatie zie ook het Alliander Asbestportaal.

Wanneer wordt de prijs voor een DWA bepaald?

De prijs voor een DWA wordt vastgesteld op het moment van werkuitgifte oftewel het op het moment dat de opdracht vanuit Liander wordt uitgegeven aan de aannemer. Meer specifiek In … Continue reading

Zijn verkeersmaatregelen (TVM) verrekenbaar?

Uitsluitend aanvullende verkeersmaatregelen, extra maatregelen bovenop genoemde maatregelen volgens de CROW publicatie 96b, zijn verrekenbaar. Deze aanvullende maatregelen zijn benoemd in deel 3.1 van het bestek §35 Meer en minder … Continue reading

Is opbreken en herstel straatwerk verrekenbaar?

Voor KV werkzaamheden geldt: de kosten voor straatwerk zijn opgenomen in de clustercodes en zijn niet aanvullend verrekenbaar. Voor GVRN werkzaamheden geldt: de kosten voor straatwerk zijn verrekenbaar.

Hoe om te gaan met bouwkundige kosten?

Bouwkundige kosten zijn opgenomen in alle betreffende clustercodes KV. De toelichting hiervan staat in Deel 2 van het uitvoerende bestek. Hier worden in de bestekcode welke gekoppeld is aan de … Continue reading

Voor wie zijn de kosten ten aanzien van breekverboden?

De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte aan- en afmelding van breekverboden in een door de gemeente beschikbaar gesteld MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) Boetes voor het niet tijdig aan- … Continue reading

Hoe om te gaan met glasvezel die bovenop onze infra ligt?

Er bestaat een standaard legprofiel en als hier aan wordt voldaan is er geen hinder van kabels en leidingen van derden. De aannemer heeft vooraf (voor start werkzaamheden) de verplichting om een … Continue reading

In hoeverre is opbreken en herstel van asfalt in de clustercodes meegenomen?

Zagen, opnemen en dichtblokken van asfalt is voor KV opgenomen in de clusterprijs.

Is het rooien van kabels & leidingen meegenomen in de clusterprijzen?

Rooien is altijd van toepassing geweest en opgenomen in de clusterprijzen. Dit is daarom niet verrekenbaar.