De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-cases. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Voor voorbeelden van kostenactiviteiten zie: Bestekken LCB2019 en de combi bestekken 2021; bestekdeel 2; bestekcode 1993.

De te gebruiken Opstartvergoeding-bestekcode is afhankelijk van de afgegeven aannemersbestelling. Afhankelijk van deze bestelling wordt de code met de bijbehorende opstartvergoeding (volgens SAP/ Matrix) toegekend, te weten:

  Solo Bestekken

 • 199310           Opstartvergoeding voor projecten € 1000 – € 25k.
 • 199320           Opstartvergoeding voor projecten > € 25k tot en met € 50k.
 • 199330           Opstartvergoeding voor projecten > € 50k.
 • Combi Bestekken(vanaf 2021)

 • 199310           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 1 discipline
 • 199320           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 2 disciplines 2x opvoeren 1x per discipline
 • 199330           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 3 disciplines 3x opvoeren 1x per discipline

Aanvullend:

 • De opstartvergoeding kan door de aannemer maar één keer per GV/R&N-project in rekening worden gebracht (ongeacht projectduur, geplande onderbrekingen etc.).
 • Als de omvang van de bestelling/aanneemsom tijdens de uitvoering wijzigt, blijft de oorspronkelijke code zonder bijstelling gehandhaafd.
 • Cases onder het grensbedrag van €1000,- komen niet in aanmerking voor een opstartvergoeding. Dit wordt niet gezien als een project. De vergoeding van deze werken zal veel op regie-/t.b.s.-uren worden verrekend.
 • Opstartvergoeding is ook niet van toepassing bij KV-S cases.

Posted in: GV/R&N, KV