Wat is nominale diameter?

De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om buizen, bochten, kranen en andere fittingen. Dankzij de nominale diameter is het mogelijk om die goed op elkaar af te stemmen. Zie de tekening en de tabel voor verdere uitleg.

Zie de uitleg bij bestekscode

5 * Bij de maatvoering voor gasbuis uitgaan van de nominale diameter (DN maat), de DN maten zijn ook van toepassing op de gascodes: 5034 – 5035 – 5063 – 521 – 522 – 5502 – G3030.

Maar ook bij persingen  (1461) zijn de DN maten van toepassing.

Voorbeelden

Persing 114,3   = DN100, dus bestekcode 146110

Persing 168,3      = DN150, dus bestekcode 146120

Persing 219,1      = DN200, dus bestekcode 146130

Persing 273          = DN250, dus bestekcode 146140

Persing 323,9      = DN300, dus bestekcode 146150

Een stalen mantelbuis rond 168,3 = DN150m en dan valt in de range mantelbuis t/m 150

Posted in: GV/R&N, KV