Is schouwen in de clusterprijs meegenomen?

Er wordt een onderscheid gemaakt in schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering en schouwen t.b.v. de uitvoering, te weten: Schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering is niet in de clusterprijs meegenomen en is – mits onderbouwd en in afstemming tussen partijen – … Continue reading

Zijn de kosten voor haspeltransport verrekenbaar?

Keten KV: Kosten haspeltransport voor Aansluitingen zijn opgenomen in de materiaalclusterprijs. Bij het transport van een kabel voor netuitbreiding t.b.v. het maken van de aansluiting is dit wél verrekenbaar wanneer de aannemer dit zelf regelt. Keten GVRN: Liander Logistiek levert … Continue reading