Is schouwen in de clusterprijs meegenomen?

Er wordt een onderscheid gemaakt in schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering en schouwen t.b.v. de uitvoering, te weten: Schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering is niet in de clusterprijs meegenomen en … Continue reading

Zijn de kosten voor haspeltransport verrekenbaar?

Keten KV: Kosten haspeltransport voor Aansluitingen zijn opgenomen in de materiaalclusterprijs. Bij het transport van een kabel voor netuitbreiding t.b.v. het maken van de aansluiting is dit wél verrekenbaar wanneer … Continue reading