Uitgangspunten:

  • Hoofdregel: Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De volgende dag kan er geen sprake zijn van verrekening van stagnatiekosten. De aannemer dient tevens aan te geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, teneinde de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken (zie bestek Deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer Lid 16a, aanvullen met);
  • Uitzondering: Van deze hoofdregel kan worden afgeweken indien en voor zover redelijkheid en billijkheid hiertoe aanleiding geven. Of hiervan sprake is en hoe hiermee dient te worden omgegaan hangt af van de omstandigheden van het geval en dient per case te worden beoordeeld. Vraag de contractspecialisten om advies en leg de uitkomst ter goedkeuring voor aan de verantwoordelijke regiomanager.

Bron: Bestek deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer Lid 16a, aanvullen met.

Meer informatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

 

 

 

 

Laatste update: 21-08-2023 MvL / 28-08-2023 JE

Posted in: GV/R&N, KV