Uitgangspunten:

  • Basis spelregel is: Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De volgende dag kan er geen sprake zijn van verrekening van stagnatiekosten. De aannemer dient tevens aan te geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, teneinde de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
  • Daar waar dit redelijkheid en billijkheid onvoldoende recht doet, zal case-by-case beoordeeld worden of een andere vergoeding aan de orde is. Deze beoordeling wordt door de contractspecialist in samenwerking met de contractmanager uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de in casu relevante regiomanager.

Meer informatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Posted in: GV/R&N, KV