Cursus: GVRN1-Start/ introductie
Stap 1: Introductie

In de E-learning ‘Introductie GVRN’ maken cursisten aan de hand van drie lessen kennis met de werkwijze van Liander binnen de keten Groot Verbruik, Reconstructies en Netten oftewel GVRN. De keten GVRN zorgt voor het aansluiten van grote klanten en de uitbreiding van het net. Binnen deze keten streeft Liander naar effectieve en efficiënte uitvoering van werkzaamheden in dienstverlening aan grootverbruik-klanten en opdrachtgevers voor reconstructies.

Stap 2: Lessen en leerdoelen

Binnen de drie lessen van deze E-learning krijgen cursisten aan de hand van filmcursusmateriaal oftewel microtrainingen tekst en uitleg over veelgebruikte GVRN-tools en het gebruik van de bestekkensite.

Les 1: Introductie GVRN
Leerdoel 1: Cursisten herkennen de definitie van GVRN en de doelstellingen van meerjaren raamcontracten.
Les 2: Opbouw en samenstelling bestekken
Leerdoel 2: Cursisten onderscheiden de onderdelen en activiteiten binnen de bestekken en zijn in staat GVRN-informatie en -tools te vinden op de bestekkensite.
Les 3: Herhaling en afronding cursus GVRN1
Stap 3: Cursusvoortgang en -afsluiting

Op de overzichtspagina van de cursus ‘Introductie GVRN’ kunnen cursisten de E-learning-voortgang via de ‘groene balk* monitoren. Na het volgen van alle microtrainingen en voltooiing van de drie lessen met kennistoetsen geeft de ‘voortgangsbalk’ een score van 100% aan, oftewel de E-learning is voltooid. Aansluitend kunnen cursisten het cursuscertificaat ‘introductietraining GVRN’ inzien; tevens ontvangen zij per E-mail de link voor het verkrijgen van het behaalde certificaat.


Veel succes met de cursus ‘Introductie GVRN’ en het behalen van het certificaat!
Team Contractspecialisten 

Lessen

Terug naar cursusoverzicht