Cursus: KV1-Start/ Introductie
Stap 1: Introductie

In de E-learning ‘Introductie KV’ maken cursisten aan de hand van vier lessen kennis met de werkwijze van Liander binnen de keten Klein Verbruik oftewel KV. De keten Klein Verbruik levert klantgerichte producten en diensten waarmee de klant wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Binnen deze keten streeft Liander naar het realiseren van veilige, tijdige en kwalitatief goede aansluitingen inclusief meters, zodat de klant optimaal en naar eigen behoefte gebruik kan maken van energie. Naast zogenoemde klantspecifieke aanvragen, is de keten ook verantwoordelijk voor het – in opdracht van Assetmanagement – saneren van huisaansluitingen. Ook in de toekomst wil Liander een veilige woonomgeving voor klanten garanderen en vervangt zodoende aansluitingen.

Stap 2: Lessen en leerdoelen

Binnen de vier lessen van deze E-learning krijgen cursisten aan de hand van filmcursusmateriaal oftewel microtrainingen tekst en uitleg over veelgebruikte KV-tools en het gebruik van de bestekkensite.

Les 1: Introductie KV
Leerdoel 1: Cursisten kennen de verschillende meerjarencontracten, onderscheiden de onderdelen en activiteiten binnen de bestekken en zijn in staat KV-informatie en -tools te vinden op de bestekkensite.
Les 2: Gebruik van MiAA
Leerdoel 2: Cursisten kennen de definitie MiAA, zijn in staat aanvullende informatie over MiAA-activiteiten in het bestek op te zoeken en MiAA-informatie en de MiAA-vertaaltabel te vinden binnen de bestekkensite.
Les 3: Gebruik van All-in matrix en uitzonderingsformulieren
Leerdoel 3: Cursisten kennen de definitie All-inclusive, zijn in staat verrekenafspraken per aannemer te herleiden en All-in informatie en de All-in Matrix te vinden binnen de bestekkensite.
Les 4: Herhaling en afronding cursus KV1
Stap 3: Cursusvoortgang en -afsluiting

Op de overzichtspagina van de cursus ‘Introductie KV’ kunnen cursisten de E-learning-voortgang via de ‘groene balk* monitoren. Na het volgen van alle microtrainingen en voltooiing van de vier lessen met kennistoetsen geeft de ‘voortgangsbalk’ een score van 100% aan, oftewel de E-learning is voltooid. Aansluitend kunnen cursisten het cursuscertificaat ‘introductietraining KV’ inzien; tevens ontvangen zij per E-mail de link voor het verkrijgen van het behaalde certificaat.


Veel succes met de cursus ‘Introductie KV’ en het behalen van het certificaat!
Team Contractspecialisten 

Lessen

KV1- Les 1/4: Introductie KV

Duur: 15 minuten

In les 1 ‘Introductie KV’ wordt ingegaan op de inzet van aannemersbedrijven en de werksystematiek bij bestekken en de bestekkenwebsite.

Terug naar cursusoverzicht