In de Combi bestekken zijn werkplannen niet apart verrekenbaar, deze kosten worden geacht verdisconteerd te zitten in de bestekposten.

In het LCB2019 zijn werkplannen wel apart verrekenbaar en kunnen onderstaande bestekposten worden gebruikt:

  • 197020 – Opstellen werkplan ihkv VIAG/BEI
  • 197021 – Opstellen werkplan LS, DO
  • 197022 – Opstellen werkplan LD, DO tbv VWI G14/G16
  • 197023 – Opstellen werkplan LD, DO
  • 197025 – Opstellen werkplan LD, GO

Voorbeeld Werkplan