Verplaatsingskosten en stagnatiekosten kunnen alleen in rekening worden gebracht als Liander opdracht geeft voor verplaatsing of Liander is oorzaak is van de stagnatie. Dit is niet van toepassing als een tijdelijke onderbreking van het werk is voorzien en opgenomen is in de planning.

Meer informatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Posted in: GV/R&N