Meterprijsafpraken t.b.v. saneren gas

– We passen de meterprijsafspraken toe op solo LD Gas Saneringen van brosse materialen;
– De meterprijsafspraken zijn alleen opgenomen in de solocontacten d.m.v. G3000 codes;
– De meterprijs is een vereenvoudiging van opdrachtverstrekking en afrekening wat leidt tot minder administratie en discussie;
– De meterprijs is o.b.v. een samenstelling van verschillende activiteiten/codes van uit te voeren werkzaamheden;
– De meterprijs is gebaseerd op het aantal meters dat de aannemer op een dag kan produceren. Door het verzorgingsgebied in 4 gebieden op te delen, herkenbaar o.b.v. kleuren, kan met verschillende prijsniveaus worden gewerkt:

Wit: Hoge dagproductie
De aannemer kan meer dan het aantal gemiddelde meters maken

Groen: Gemiddelde dagproductie
De aannemer kan het gemiddelde aantal meters maken (dit geldt voor zo’n 80% van de cases)

Oranje: Beperkte dagproductie
De aannemer kan minder dan het aantal gemiddelde meters maken (bijvoorbeeld in verband met bestaande kabels en leidingen of andere  beperkingen)

Rood: Exceptionele beperkingen in dagproductie
Geen meterprijs van toepassing. Hier wordt o.b.v. offerte van de contract aannemer een projectprijs bepaald. De engineer vraagt (iom PM) een offerte als het tracé door een rood gebied loopt

Opzet meterprijzen:
Op de Besteksite staat in de map van de Solo bestekken de presentatie over de opzet van de meterprijzen.

Productiekaarten:
Op de Besteksite staat in de map van “Handige besteksites”  de map met Vlekken-/Dag productiekaarten.

Posted in: GV/R&N