Op deze pagina zijn de afspraken die gemaakt zijn voor meterprijzen saneren gas weergegeven.

Deze afspraken zijn vanuit programma Product- & Proces Vereenvoudiging (P&PV) gemaakt in het jaar 2017, en worden gehanteerd binnen de GVRN solo-contracten (mits contractueel overeengekomen).
Let op: voor het verkrijgen van toegang tot deze documenten is o.a. een gebruikers-contentserver account nodig. Voor externe gebruikers, zie ook Aanvraag Externe Accounts.