Aannemer dient voor uitvoeringsstart de werklocatie te schouwen. Indien de meterkast niet conform de NEN 2768 en de Richtlijnen meterkast gereed is, dient de aannemer hiervan melding te maken bij de werkstroombeheerder.

Wanneer aan één van de voorwaarden uit de Richtlijnen niet is voldaan, wordt het project uit de planning gehaald en kunnen eventueel stagnatiekosten bij de klant in rekening worden gebracht. Na ontvangst van de betaling van deze kosten en bevestiging dat de oorzaak voor de stagnatie is weggenomen, wordt het project weer in de planning opgenomen. Bij technisch gedreven werkzaamheden (saneren) mag de aannemer geen stagnatiekosten aan de klant doorberekenen.

Meer informatie over stagnatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Posted in: KV