T.b.v. tariefdifferentiatie zijn er twee fases gedefinieerd (bouwrijp en woonrijp). De definities zijn gegeven in bijlage 1 van de Raamovereenkomst, echter sluiten beide definities niet naadloos op elkaar aan in de praktijk. Hierdoor ontstaat vaak discussie, met deze PowerPoint wordt duidelijkheid verschaft over de interpretatie van de bouwrijp- en woonrijpfase.

De letter Bestek / Contract

Wat staat in het contract?

De Praktijk

Hoe gaat het nu? Wat is de onduidelijkheid?

De uitleg

Hoe gaat het nu? Wat is de onduidelijkheid?

Bijlage 1 van de Raamovereenkomst geeft de volgende definities:

Bouwrijpfase: Fase in het bouwproces waarin het project uitsluitend is voorzien van riolering en van toegankelijke bouwwegen.

Woonrijpfase: Fase in het bouwproces tussen de stappen waarbij de woning bouwkundig gereed is en het object wordt opgeleverd aan de uiteindelijke bewoner.

Wanneer de aanleg plaatsvindt tijdens de bouwwerkzaamheden zijn formeel geen van beide definities van toepassing.

Doordat de bouwaannemer bezig is met werkzaamheden en woningen in aanbouw zijn, moet er rekening worden gehouden met de aanleg van K&L i.v.m. aanwezigheid van derden. Ook zijn er vaak aanpassingen nodig, zoals beperken van openliggende sleuf i.v.m. bereikbaarheid woningen in aanbouw.

De Bouwrijpfase is een maagdelijk terrein waar men nog niet met de bouw van de woningen/panden is begonnen. Riolering is wel gelegd en de bouwwegen zijn klaar. Belangrijk is dat de aannemer snel en ongestoord zijn werk kan doen(regel dit tijdens de VO1 met klant!).

Bij de woonrijpfase kan de aannemer niet meer zo vlot werken, omdat panden in aanbouw zijn en er drukte is op de bouwplaats waardoor aannemer niet zijn productie kan behalen.

Ter verduidelijking

Bouwrijpfase

De foto rechts van deze tekst is een voorbeeld van een bouwrijpfase.

Er is vrije toegang tot de werkruimte en de sleuf.

In dit voorbeeld zou er wel afgesproken moeten worden dat containers en pijp weggehaald dienen te worden. Spreek dit dus van te voren goed af!

Ter verduidelijking

Woonrijpfase

De foto rechts van deze tekst is een voorbeeld van een woonrijpfase.

Er is geen vrije toegang tot de werkruimte en de sleuf.

Bouwactiviteiten zijn gestart en men heeft rekening te houden met andere partijen.

Laatste update: 03-08-2023 MvL