Verrekenbare/niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden staan in Deel 3.1 van het bestek onder 1.21 Meer en minderwerk. Bijvoorbeeld:
– deel 3.1 – Landelijke Kaderbestek 2011 (link) óf
– deel 3.1 – Landelijk Catalogusbestek 2019 (link)

Posted in: GV/R&N