Nieuwe tarieven als gevolg van de invoering van de NTA8828

Originele kaartje

Met de invoering van de NTA8828 (elektrolasverbinding) verwachten we met z’n allen dat de kwaliteit van de elektrolasverbinding omhoog zal gaan. Een beter opleidings- en certificeringstraject voor de lasser gecombineerd met nog een aantal kwaliteitsimpulsen, gaat ons helpen om de kwaliteit op een hoog niveau te krijgen en te houden.

Al die extra maatregelen hebben er ook toe geleid dat de kosten om een goede las te kunnen maken, zijn toegenomen. Met onze aannemers hebben we daar goede afspraken over gemaakt.

Er bestaan 4 codes (LCB 2019) die de aannemer met ons mag verrekenen:

  • 510030: Maken elektrolas t/m 110 mm
  • 510040: Maken elektroflas vanaf 160mm
  • 510041: Opkomsttarief tbv incidenteel (niet op projectbasis) maken van elektrolas
  • 510060: NTA-opkomsttarief (Van toepassing bij elektromof las, alleen indien gewerkt wordt volgens de eisen NTA.)

KV
Bij KV mogen deze werkzaamheden, zowel de NTA Toeslag elektrolasverbinding als het NTA Opkomsttarief, via het uitzonderingsformulier verrekend worden (code 985 NTA). In het uitzonderingsformulier dient het opkomsttarief gesplitst te worden van de toeslag voor de elektrolasverbinding.

GV/R&N
Voor GV/R&N geldt dat de NTA Toeslag elektrolasverbinding inmiddels is opgenomen in de meterprijs. Voor oudere 2003-6 contracten die inmiddels gemigreerd zijn naar het LCB bestek is de NTA toeslag opgenomen in het lastarief. Het NTA Opkomsttarief daarentegen is wel apart verrekenbaar middels het uitzonderingsformulier.

 

Posted in: Post van...