Voor het annuleren van werk zijn in het bestek geen afspraken vastgelegd.
Als de annulering van een opdracht volledig buiten de beïnvloedingssfeer van de aannemer/ opdrachtnemer ligt, kunnen gemaakte kosten naar redelijkheid en billijkheid worden vergoed. Het moment van annulering is daarbij van invloed, evenals de mogelijkheden die aannemer/ opdrachtnemer gebruikt om onnodige kosten te voorkomen (bijv. herinzet manuren). Op basis van een uitzonderingsformulier met toelichting en kostenspecificatie volgt een eventuele verrekening.

Posted in: KV