Er is onderscheid tussen het overzetten van een aansluiting elektra en het overzetten van een aansluiting gas. Wat staat hierover beschreven in het bestek (LCB2019)?

 1. Vraag: Mogen werkgaten worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe netkabel?
  Antwoord: Neen, het overzetten van een aansluiting elektra (t/m 3x80A) is inclusief het grondwerk voor sleuf en werkgaten (zie bestekcode: 473010, LCB2019). De aannemer mag hier dus geen werkgat extra opvoeren.

 

 1. Vraag: Mogen werkgaten worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe hoofdleiding gas?
  Antwoord: Het overzetten van een aansluiting gas (t/m 10m3) is exclusief het grondwerk voor de sleuf en werkgaten (bestekcode 523010, LCB2019). Of de aannemer een werkgat mag opvoeren is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden; zie voorbeelden A en B.

 • Voorbeeld A: De hoofdleiding gas wordt gesaneerd volgens de ‘gas-meeneem-methode’. Hier wordt op dezelfde dag de nieuwe hoofdleiding gelegd, de huisaansluiting(en) overgezet en is eind van de dag alles weer in bedrijf. In deze situatie ligt de sleuf (bijna altijd) nog los/ open als de huisaansluiting overgezet wordt.
  Er hoeft dan geen werkgat gegraven te worden en dus ook niet verrekend te worden.
 • Voorbeeld B: De nieuwe hoofdleiding gas ligt aan de andere kant van de weg en wordt eerst in zijn geheel gelegd alvorens de bestaande aansluitingen worden overgezet. In deze situatie vinden alle activiteiten vaak niet plaats op één en dezelfde dag. In veel situaties moeten er dan wel werkgaten gegraven worden bij het overzetten en verlengen van de huisaansluiting gas. De werkgaten (en eventuele sleuf) zijn dan wel verrekenbaar.

Aandachtspunt: Bij de uitvoering van gas-werkzaamheden is het verstandig om samen met de aannemer te bekijken op welke wijze er gewerkt gaat worden en of er wel/niet extra graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 1. Vraag: Indien de sleuf/ het werkgat tussentijds dicht moet, zijn deze voor de tweede nieuwe gang (2e werkgat) te verrekenen?
  Antwoord: Of de aannemer dit tweede werkgat mag verrekenen is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden; zie antwoorden A en B.
 • Antwoord A: Indien deze handeling in opdracht van de opdrachtgever/ vergunningsverlener plaatsvindt, is het werkgat wel te verrekenen.
 • Antwoord B: Indien de aannemer zelf ervoor kiest om nog een werkgat te maken, is dit werkgat niet verrekenbaar.

Toelichting situatie-afhankelijk:
Een uitgebreidere toelichting op situaties met betrekking tot werkgaten onder het LCB2019-bestek, wordt aan de hand van 9 praktijksituaties toegelicht.

Onderstaand wordt uiteengezet hoe om te gaan met het verrekenen van een werkgat/-put. Dit aan de hand van 9 voorbeeldsituaties, per bestek:

 • Landelijk Catalogus Bestek (versie 10 t/m 13, incl. Landelijk Kader Bestek)

Situatie 1:

WG_situatie 1Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

 

 


Situatie 2:

WG_situatie 2Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

 

 


Situatie 3:

WG_situatie 3(Persing waarbij de perssleuf onderdeel is van de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

 

 

 

 

 

Voorbeeldsituatie: verrekening persing bij voorwaarden t.a.v. dek door wegbeheerder
Indien grondwerkzaamheden t.b.v. een persing uitgevoerd moeten worden en de vergunningverlener stelt eisen aan de minimale dek die de persing mot hebben, dan kan dat leiden tot overdiepte bij mijn civiele graafwerk.
Verrekening voorbeeld persing (LCB2019): 1x ontvangst-werkgat (code 221, tot 1m3) én 1x boor-werkgat (code 221, tot 1m3)

Bij een persing met aanvullende eisen t.a.v. de dekking op de mantelbuis (1 meter dekking):
– Elektra (LS/ MS): bij 1m dek is er sprake van meer dan 20 cm overdiepte. Dus kan 1x 20cm overdiepte worden verrekend (code 204).
– Gas (HD/ LD): bij 1m dek is er sprake van geen overdiepte i.v.m. een dek van 80 cm; de eerste 20 cm overdiepte is niet verrekenbaar. Dus er kan geen overdiepte worden verrekend.


Situatie 4:

WG_situatie 4(Boomboringen waarbij perssleuf onderdeel is van de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar

 


Situatie 5:

(Persing aan beide kanten haaks op de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Perssleuf moet apart worden gegraven deze is verrekenbaar als grondwerk per meter. Verrekenbaar is boorgat-put en ontvangst gat-put. Zie bestek postnummer 146.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldsituatie: verrekening persing bij voorwaarden t.a.v. dek door wegbeheerder
Indien grondwerkzaamheden t.b.v. een persing uitgevoerd moeten worden en de vergunningverlener stelt eisen aan de minimale dek die de persing mot hebben, dan kan dat leiden tot overdiepte bij mijn civiele graafwerk.

Verrekening voorbeeld persing (LCB2019):
– 1x lengte sleuf (code 24/ Elektra; code 25/ Gas); benodigde lengte wordt bepaald door de lengte van de te persen stalen leiding + de lengte van de raket en de benodigde extra werkruimte;
– 1x ontvangst-werkgat (code 221, tot 1m3);
– 1x boor-werkgat (code 221, tot 1m3).

Bij een persing met aanvullende eisen t.a.v. de dekking op de mantelbuis (1 meter dekking):
– Elektra (LS/ MS): bij 1m dek is er sprake van meer dan 20 cm overdiepte. Dus kan 1x 20cm overdiepte worden verrekend (code 204);
– Gas (HD/ LD): bij 1m dek is er sprake van geen overdiepte i.v.m. een dek van 80 cm; de eerste 20 cm overdiepte is niet verrekenbaar. Dus er kan geen overdiepte worden verrekend.


Situatie 6:

WG_situatie 1(Betreft een project in samenloop dat wil zeggen de aannemer graaft en legt de kabel. De aannemer moet terug komen om werkgat-put te graven en te dichten in opdracht van Netcare)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put is wel verrekenbaar. Bestekpost nr 1300 (incl.vervoer t.b.s grondwerker), en bestekpost nr 131 ( incl. bediening+aan –en afvoer t.b.s graafmachine + bediening)

 


Situatie 7:

WG_situatie 8
(Aannemer heeft in zijn reguliere werk werkgat-put gegraven conform afmetingen S7501 echter in opdracht van Netcare moet de aannemer werkgat-put groter graven)

Landelijk Catalogus Bestek: Volgens beleid Liander S7501 moet een lasgat aan een bepaalde maat voldoen. Voor MS-lasgat is dit (4,0 x 1,5 x 0,2). Verrekening indien groter geëist door Netcare kan op codes onder bestekpostnummer  221.

 

 

 

 


Situatie 8:

WG_situatie 8(werkgat naast de sleuf om in te kunnen bouwen)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put naast de sleuf is wel verrekenbaar.

 

 

 


Situatie 9:

(Werkruimte aansluitend op de sleuf om (bestaande kabel/leiding) aan te kunnen bouwen)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put is verrrekenbaar bij verbinding nieuw net op bestaand net.

 

 


Laatste update: 31-3-2023 MvL

Posted in: GV/R&N