Er is onderscheid tussen het overzetten van een aansluiting elektra en het overzetten van een aansluiting gas. Wat staat hierover beschreven in het bestek (LCB2019)?

 1. Vraag: Mogen werkgaten worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe netkabel?
  Antwoord: Neen, het overzetten van een aansluiting elektra (t/m 3x80A) is inclusief het grondwerk voor sleuf en werkgaten (zie bestekcode: 473010, LCB2019). De aannemer mag hier dus geen werkgat extra opvoeren.

 

 1. Vraag: Mogen werkgaten worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe hoofdleiding gas?
  Antwoord: Het overzetten van een aansluiting gas (t/m 10m3) is exclusief het grondwerk voor de sleuf en werkgaten (bestekcode 523010, LCB2019). Of de aannemer een werkgat mag opvoeren is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden; zie voorbeelden A en B.

 • Voorbeeld A: De hoofdleiding gas wordt gesaneerd volgens de ‘gas-meeneem-methode’. Hier wordt op dezelfde dag de nieuwe hoofdleiding gelegd, de huisaansluiting(en) overgezet en is eind van de dag alles weer in bedrijf. In deze situatie ligt de sleuf (bijna altijd) nog los/ open als de huisaansluiting overgezet wordt.
  Er hoeft dan geen werkgat gegraven te worden en dus ook niet verrekend te worden.
 • Voorbeeld B: De nieuwe hoofdleiding gas ligt aan de andere kant van de weg en wordt eerst in zijn geheel gelegd alvorens de bestaande aansluitingen worden overgezet. In deze situatie vinden alle activiteiten vaak niet plaats op één en dezelfde dag. In veel situaties moeten er dan wel werkgaten gegraven worden bij het overzetten en verlengen van de huisaansluiting gas. De werkgaten (en eventuele sleuf) zijn dan wel verrekenbaar.

Aandachtspunt: Bij de uitvoering van gas-werkzaamheden is het verstandig om samen met de aannemer te bekijken op welke wijze er gewerkt gaat worden en of er wel/niet extra graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 1. Vraag: Indien de sleuf/ het werkgat tussentijds dicht moet, zijn deze voor de tweede nieuwe gang (2e werkgat) te verrekenen?
  Antwoord: Of de aannemer dit tweede werkgat mag verrekenen is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden; zie antwoorden A en B.
 • Antwoord A: Indien deze handeling in opdracht van de opdrachtgever/ vergunningsverlener plaatsvindt, is het werkgat wel te verrekenen.
 • Antwoord B: Indien de aannemer zelf ervoor kiest om nog een werkgat te maken, is dit werkgat niet verrekenbaar.

Toelichting situatie-afhankelijk:
Een uitgebreidere toelichting op situaties met betrekking tot werkgaten, onder het SOLO 2003- en het LCB2019-bestek, wordt aan de hand van 9 praktijksituaties toegelicht.

Onderstaand wordt uiteengezet hoe om te gaan met het verrekenen van een werkgat/-put. Dit aan de hand van 9 voorbeeldsituaties, per bestek:

 • Landelijk Catalogus Bestek (versie 10 t/m 13, incl. Landelijk Kader Bestek)
 • Solo 2003 Bestek

Situatie 1:

WG_situatie 1Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

Solo 2003 Bestek: Werkruimte in de sleuf is wel verrekenbaar in deze situatie:
– C1483 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor lasgat LS/OV
– C1484 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor lasgat MS
– C1493 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor aanboorgat G/Water

 

 


Situatie 2:

WG_situatie 2Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

Solo 2003 Bestek: Werkruimte in de sleuf is wel verrekenbaar in deze situatie:
– C1483 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor lasgat LS/OV
– C1484 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor lasgat MS
– G1420 t/m G1466 Inbouwen T-stuk in bestaande leiding. Deze codes zijn inclusief graafwerk.

 

 


Situatie 3:

WG_situatie 3(Persing waarbij de perssleuf onderdeel is van de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

Solo 2003 Bestek: Werkruimte in de sleuf is wel verrekenbaar in deze situatie:
– C1224 t/m C1234 Standaard sleufverbreding per 0,1m
– C1264 t/m C1274 Sleuf verbreding handmatig per 0,1m, alleen na opdracht van Liander

 

Voorbeeldsituatie: verrekening persing bij voorwaarden t.a.v. dek door wegbeheerder
Indien grondwerkzaamheden t.b.v. een persing uitgevoerd moeten worden en de vergunningverlener stelt eisen aan de minimale dek die de persing mot hebben, dan kan dat leiden tot overdiepte bij mijn civiele graafwerk.
Verrekening voorbeeld persing (LCB2019): 1x ontvangst-werkgat (code 221, tot 1m3) én 1x boor-werkgat (code 221, tot 1m3)

Bij een persing met aanvullende eisen t.a.v. de dekking op de mantelbuis (1 meter dekking):
– Elektra (LS/ MS): bij 1m dek is er sprake van meer dan 20 cm overdiepte. Dus kan 1x 20cm overdiepte worden verrekend (code 204).
– Gas (HD/ LD): bij 1m dek is er sprake van geen overdiepte i.v.m. een dek van 80 cm; de eerste 20 cm overdiepte is niet verrekenbaar. Dus er kan geen overdiepte worden verrekend.


Situatie 4:

WG_situatie 4(Boomboringen waarbij perssleuf onderdeel is van de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar

Solo 2003 Bestek: Werkruimte in de sleuf is wel verrekenbaar in deze situatie:
– C1224 t/m C1234 Standaard sleufverbreding per 0,1m
– C1264 t/m C1274 Sleuf verbreding handmatig per 0,1m, alleen na opdracht van Liander

 


Situatie 5:

(Persing aan beide kanten haaks op de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Perssleuf moet apart worden gegraven deze is verrekenbaar als grondwerk per meter. Verrekenbaar is boorgat-put en ontvangst gat-put. Zie bestek postnummer 146.

Solo 2003 Bestek: Perssleuf moet apart worden gegraven deze is verrekenbaar als grondwerk per m3. Verrekenbaar is boorgat-put en ontvangst gat-put. Zie bestek postnummer C1900 t/m C1903.

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldsituatie: verrekening persing bij voorwaarden t.a.v. dek door wegbeheerder
Indien grondwerkzaamheden t.b.v. een persing uitgevoerd moeten worden en de vergunningverlener stelt eisen aan de minimale dek die de persing mot hebben, dan kan dat leiden tot overdiepte bij mijn civiele graafwerk.

Verrekening voorbeeld persing (LCB2019):
– 1x lengte sleuf (code 24/ Elektra; code 25/ Gas); benodigde lengte wordt bepaald door de lengte van de te persen stalen leiding + de lengte van de raket en de benodigde extra werkruimte;
– 1x ontvangst-werkgat (code 221, tot 1m3);
– 1x boor-werkgat (code 221, tot 1m3).

Bij een persing met aanvullende eisen t.a.v. de dekking op de mantelbuis (1 meter dekking):
– Elektra (LS/ MS): bij 1m dek is er sprake van meer dan 20 cm overdiepte. Dus kan 1x 20cm overdiepte worden verrekend (code 204);
– Gas (HD/ LD): bij 1m dek is er sprake van geen overdiepte i.v.m. een dek van 80 cm; de eerste 20 cm overdiepte is niet verrekenbaar. Dus er kan geen overdiepte worden verrekend.


Situatie 6:

WG_situatie 1(Betreft een project in samenloop dat wil zeggen de aannemer graaft en legt de kabel. De aannemer moet terug komen om werkgat-put te graven en te dichten in opdracht van Netcare)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put is wel verrekenbaar. Bestekpost nr 1300 (incl.vervoer t.b.s grondwerker), en bestekpost nr 131 ( incl. bediening+aan –en afvoer t.b.s graafmachine + bediening)

Solo 2003 Bestek: Werkgat-put is wel verrekenbaar:
– C1900 t/m C1903 Graven plus aanvullen werkgat/-put
– P1042 t/m P1045 opkomsttarief geplande storing of P1002 t/m P1005 + M1143 (uurtarief)

 


Situatie 7:

WG_situatie 8
(Aannemer heeft in zijn reguliere werk werkgat-put gegraven conform afmetingen N2015 echter in opdracht van Netcare moet de aannemer werkgat-put groter graven)

Landelijk Catalogus Bestek: Volgens beleid Liander N2015 moet een lasgat aan een bepaalde maat voldoen. Voor MS-lasgat is dit (4,0 x 1,5 x 0,2). Verrekening indien groter geëist door Netcare kan op codes onder bestekpostnummer  221.

Solo 2003 Bestek: Volgens beleid Liander N2015 moet een lasgat aan een bepaalde maat voldoen. Voor MS-lasgat is dit (4 x 1,5 x 0,2). Verrekening indien groter geëist  door Netcare kan op C1224 t/m C1234 (Standaard sleufverbreding per 0,1m), of C1264 t/m C1274 (Sleuf verbreding handmatig per 0,1m, dit alleen na opdracht van Liander).

 


Situatie 8:

WG_situatie 8(werkgat naast de sleuf om in te kunnen bouwen)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put naast de sleuf is wel verrekenbaar.

Solo 2003 Bestek: Werkgat-put naast de sleuf is wel verrekenbaar, met code C1900 t/m C1903.

 

 

 


Situatie 9:

(Werkruimte aansluitend op de sleuf om (bestaande kabel/leiding) aan te kunnen bouwen)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put is verrrekenbaar bij verbinding nieuw net op bestaand net.

Solo 2003 Bestek: Wel verrekenbaar in deze situatie:
– C1483 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor lasgat LS/OV
– C1484 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor lasgat MS
– C1493 Graven verbreding van reeds gegraven sleuf voor aanboorgat G/Water

 

 


 

Posted in: GV/R&N