Rijplaten zijn in opdracht verrekenbaar en moeten worden toegepast om de ondergrond te beschermen tegen ernstige en niet herstelbare schade en bij het wegzakken van zware machines of zwaar materieel op slappe of zachte ondergrond.

Rijplaten zijn niet verrekenbaar bij:

  • Om grond gescheiden te houden (voor vervuilde grond kan plastiek folie worden toegepast, zoals vermeld in de verrekentool verontreinigde grond “toeslag materiaal”).
  • Reguliere kranen voor graven van sleuven tot 5 ton
  • Bij het afdekken van sleuven
  • Als loopplanken of loopschotten
  • Als stempelplaten in werkputten

Posted in: GV/R&N