Rijplaten zijn in opdracht verrekenbaar om de boorlocatie te kunnen bereiken en moeten worden toegepast om de ondergrond te beschermen tegen ernstige en niet herstelbare schade en bij het wegzakken van zware machines of zwaar materieel op slappe of zachte ondergrond.

Rijplaten zijn niet verrekenbaar bij:

  • Om grond gescheiden te houden (voor vervuilde grond kan plastiek folie worden toegepast, zoals vermeld in de verrekentool verontreinigde grond “toeslag materiaal”).
  • Reguliere kranen voor graven van sleuven tot 5 ton
  • Bij het afdekken van sleuven
  • Als loopplanken of loopschotten
  • Als stempelplaten in werkputten

 

In het bestek zijn hiervoor de volgende codes beschikbaar:

  • 131300 Ter beschikking stellen kunststof rijplaten (stuks)
  • 131310 Ter beschikking stellen rijplaten overige materialen (stuks)

 

Bron: Bestek deel 2 Lijst van verrekeneenheden en deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer, Lid 10 aanvullen met sub a.

 

 

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N