LCB 2019 en LCB 2019 Amsterdam:

16 Standaard gestuurde boringen:

Maken horizontaal gestuurde boring: PE. Grondsoort: Ongeacht de grondsoort. Mediumvoerende buis. Over het maaiveld gemeten van intredepunt tot uittredepunt, horizontaal over de boring gemeten.
Verrekening van grondwerk volgens bestekspostnr. 22
inclusief:

– nodige verbindingen
– leveren en aanbrengen van een trekdraad
– afvoer en storten van overtollig bentoniet.
– inmeten en aanleveren revisie.

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus niet apart verrekenbaar.

Uitzondering: Wanneer de bentoniet (steunvloeistof) vervuild is doordat er door vervuilde grond wordt geboord, zijn de extra kosten die voortkomen uit de vervuiling extra verrekenbaar.

153 Boogzinkers:

Sleufloos aanbrengen leiding dekking minimaal 1 m onder vast bodemprofiel PE-buis; De afstand van de boogzinker wordt gemeten tussen het punt van in – en uittreden.
inclusief:

– leveren buis

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus apart verrekenbaar, in opdracht van de opdrachtgever.

Combi:

16 Standaard gestuurde boringen:

Maken horizontaal gestuurde boring tot maximaal 150m1 en/of een maximale
buisdiameter van 315, daarboven op offertebasis: Grondsoort: Ongeacht de
grondsoort. Buizen verbinden door middel van spiegellasverbinding. Beproeven
geboorde buizen. Over het maaiveld gemeten van intredepunt tot uittredepunt.
Bij offertes voor boringen > 315mm, van staal en langer dan 150m1 het bestek als
basis nemen en de extra kosten inzichtelijk maken.
Bundelboringen worden afgerekend op basis van diameter van een soloboring met
overeenkomstige boorgang. Bij boringen met meer dan 1 buis in dezelfde boorgang
wordt er gerekend met 20% korting over de m1 prijs van elke buis.
inclusief:

– boorpofiel
– boor- en ontvangstgat (grondwerk)
– leveren en aanbrengen van een trekdraad
– leveren en toepassen van steunvloeistof, bentoniet
– opvangen, recyclelen, afvoer en storten van overtollig bentoniet
– opvangen, recyclelen, afvoer en storten van overtollig bentoniet
– overige vrijgekomen overtollige grond afvoeren naar vergunde verwerkingsinrichting, indien deze niet verwerkt kan worden in de sleuf.
– beproevingen (sterkte- en dichheid)
– na het intrekken van de leiding is camera inspectie noodzakelijk voor het aanbrengen van de cementlaag aan de binnenzijde (water)
– de leiding dient schoon opgeleverd te worden middels foam pig
– de buiseinden afdichten middels bolle bodem (staal) of persstoppen
– aanvoer van de hulpmaterialen;
– het benodigde werkwater en energie aansluitingen
– inmeten (walkover methode) en aanleveren revisie.

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus niet apart verrekenbaar.

Uitzondering: Wanneer de bentoniet (steunvloeistof) vervuild is doordat er door vervuilde grond wordt geboord, zijn de extra kosten die voortkomen uit de vervuiling extra verrekenbaar.

153 Boogzinkers:

Sleufloos aanbrengen leiding dekking minimaal 1 m onder vast bodemprofiel PE-buis; De afstand van de boogzinker wordt gemeten tussen het punt van in – en uittreden.
inclusief:

– leveren buis

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus part verrekenbaar met bestekcode 153270(CINH en CIAMS), 153170(SION), in opdracht van de opdrachtgever.

 

 

 

Laatste update: 21-03-2024 MvL

Posted in: GV/R&N