Per 1 januari 2019 zijn in het KV domein de flataansluitkasten met 6-LS stroken en de flatgroepenkasten met 6-LS stroken uit het materiaalcluster gehaald en kunnen de kosten hiervan separaat verrekend worden. In dit document is na te lezen wat de exacte wijziging inhoudt.

Posted in: Post van...