Uitsluitend aanvullende verkeersmaatregelen – extra maatregelen bovenop genoemde maatregelen volgens de CROW publicatie 96b – zijn verrekenbaar. Deze aanvullende maatregelen zijn benoemd in deel 3.1 van het bestek.
Voor KV: deze aanvullende maatregelen zijn verrekenbaar als deze in de MIAA-matrix als All-in “NEE”  zijn gelabeld. Dan zijn ze namelijk niet bij de All-in prijs inbegrepen. Verrekening vindt dan plaats op basis van een correct ingevuld uitzonderingsformulier (kostenplaats 981 VRI) met een bijgevoegde toelichting met kostenopbouw. Uit deze toelichting moet duidelijk blijken welke maatregelen gelden als basismaatregelen en welke maatregelen als aanvullend verrekend kunnen worden.

Posted in: GV/R&N, KV