Aansluiting met grotere diameter >63mm

Originele kaartje

Bij het maken van een nieuwe aansluiting gas (t/m G25 of perceelsvoeding) kan het voorkomen dat de aansluiting met een grote diameter (>63mm) gemaakt moet worden. De aansluiting kan dan niet met behulp van een zadel afgetakt worden van de hoofdleiding maar moet d.m.v. een T stuk, ingebouwd worden in de hoofdleiding.

De verrekencodes die wij hebben met onze aannemers, voorzien wel in het leggen van een aansluitleiding met een grotere diameter, maar gaan er daarbij nog steeds van uit dat de verbinding met de hoofdleiding plaats vindt d.m.v. het plaatsen van een aftakzadel.

Mocht deze situatie zich voor doen dan mag de aannemer zijn kosten als uitzondering indienen. Het uitzonderingsformulier is aangepast. Er is een nieuwe 985 uitzondering aan toegevoegd;

“In-/uitbouwen gas T-stuk hoofdleiding”

Opm.; deze afspraak is ook van toepassing wanneer het T-stuk van een bestaande aansluitleiding uitgebouwd moet worden.

In-/of uitbouwen T-stuk

Posted in: Post van...