Nieuwe tarieven

Originele kaartje

Vanuit Liander is er in 2016 een verzwaring ingevoerd op de VWI G-22, HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte.
Een nieuw aangelegde 8 bar hoofdleidingen dient altijd met water beproeft te volgens de norm (12 bar).

Het beproeven met water werd tot nu toe verrekend op basis van offerte. In de praktijk was elke offerte weer anders en voor de  uitvoeringsorganisatie lastig om te bepalen of de hoogte van het bedrag in verhouding was met de werkzaamheden. Samen met inkoop en een afvaardiging van onze aannemers, hebben we afspraken gemaakt over 5 nieuwe, uniforme tarieven, voor het verrekenen van een sterkte
beproeving HDG gas met water. Dat zijn geworden:

• 526410 Vaste kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving HDG leiding staal, met water.
• 526420 Vaste kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving PE leiding, met water.
• 526430 Variabele kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving met water, conform de voorschriften ≤ 250 mm.
• 526440 Variabele kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving met water, conform de voorschriften > 250 mm.
• 526450 Sterkte- en dichtheidsbeproeving met water, leiding met DN >400mm blijft op offertebasis.

Deze codes zijn m.i.v. 1 oktober 2017 te gebruiken.

Achtergrond informatie

Posted in: Post van...