Nieuwe verrekencodes voor de sterkte beproeving saneren gas, t.b.v. de gas meeneem methode

Originele kaartje

Saneringswerk Lage Druk gas wordt op 2 hoofdwijzen uitgevoerd: ofwel het hele traject ineens, ofwel via de methode ‘gas meenemen’. Bij deze tweede methode wordt het te saneren traject in dagproductiedelen gerealiseerd.

Bij beide methodes moet altijd sterkte- en dichtheidsbeproeving van LD- en HD leidingen en HD-aansluitingen worden uitgevoerd. Bij de gas meeneem methode werd naast de dichtheidsbeproeving, zelden de sterkte van de leiding beproeft. Per 1 februari 2017 moet nu ook altijd een sterkte beproeving plaatsvinden. De sterkte beproeving bij de gasmeeneem methode gaat extra inspanning en tijd van de aannemer vragen. Hiervoor zijn nu prijsafspraken gemaakt en vier nieuwe verrekencodes voor opgesteld die vanaf nu gebruikt kunnen worden.

Code           Omschrijving

526310      Beproeven LD gas bij gas meenemen t/m 200mm PVC/CPE
526320      Beproeven LD gas bij gas meenemen > 200mm PVC/CPE
526330      Beproeven LD gas bij gas meenemen t/m 200mm PE
526340      Beproeven LD gas bij gas meenemen > 200mm PE

 

 

Posted in: Post van...