Omdat de WV-er (werkverantwoordelijke) zelf de mate van toezicht mag bepalen bij het uitvoeren van reline werkzaamheden en deze toezicht uren (kosten) niet zijn verwerkt in de bestekcodes voor het uitvoeren van de werkzaamheden mogen de uren voor toezicht apart worden verrekend.

Afrekenen middels code: 130170 T.b.s. Werkverantwoordelijke (WV) ihkv VIAG/BEI

 

Posted in: GV/R&N