In de basis is sierbestrating opgenomen in de clusterprijs (zie deel 3.1 LCB 2019 paragraaf 35, niet genoemd als verrekenbaar meerwerk). Bij klantgedreven opdrachten heeft de klant ook een verplichting. Denk aan het maken van een invoerbuis maar ook het zorgen voor een vrij en begaanbaar tracé. Herstel van sierbestrating kan bij klantgedreven opdrachten in overleg met de klant door of voor rekening van de klant worden uitgevoerd.

Dit is pas mogelijk wanneer dit voorafgaand aan de uitvoering tussen de aannemer en de klant is afgestemd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aannemer en verrekenen met Liander is niet mogelijk..

 

Definitie Sierbestrating:
Het straatwerk bestaande uit meer dan 75 bestrating-eenheden per m2. Tevens valt hieronder het straatwerk bestaande uit Luikse keien (kinderhoofdjes) en de in figuren en/of afwijkende verbanden gelegde bestrating-eenheden

Posted in: KV