Bij saneringen op particulier terrein (techniek gedreven werk waar wij initiatiefnemer zijn) zijn deze kosten voor ons en zijn ze al opgenomen in het tarief van de aannemer. Hier mag dus geen meerwerk voor in rekening worden gebracht.
Bij klantwerk (initiatief van de klant) dient de klant het tracé beschikbaar te stellen en zijn deze eventuele kosten voor de klant en zijn ze niet in het tarief van de aannemer opgenomen. Als onze aannemer dit uitvoert moet het meerwerk door de aannemer direct met de klant worden verrekend.

Definitie Sierbestrating:
Het straatwerk bestaande uit meer dan 75 bestrating-eenheden per m2. Tevens valt hieronder het straatwerk bestaande uit Luikse keien (kinderhoofdjes) en de in figuren en/of afwijkende verbanden gelegde bestrating-eenheden.

Posted in: KV