De aannemer ontvangt de opdracht en doet een toets op correct/volledig. Als hieraan niet is voldaan overlegd hij dat met de opdrachtgever hoe e.e.a. te herstellen. Wanneer dan alsnog in uitvoering blijkt dat:

  • De werkzaamheden incorrect zijn voorbereid, dan dient er contact opgenomen te worden met de werkstroombeheerder om te bespreken hoe e.e.a. op te lossen en om te gaan met eventueel ontstane meerkosten.
  • Als werkzaamheden niet uitvoerbaar te zijn, kan er naar redelijkheid en billijkheid een kleine vergoeding toegekend worden.

Posted in: KV