LCB 2019:

Het plaatsen van loopschotten of loopplanken  is niet verrekenbaar. Dit valt onder ‘niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden’.

Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de weggebruikers en bewoners zorgt de opdrachtnemer voor levering, plaatsing en onderhoud van de benodigde afzettingsmaterialen, loopplanken, e.d. conform eisen wegbeheerder; 

Loopbruggen zijn in het LCB 2019 niet beschreven en daarom apart verrekenbaar na opdracht en op basis van factuur + 10% tenzij er voor de betreffende aannemer aparte afspraken gelden.

 

Combi’s:

Het plaatsen van loopschotten, loopplanken of loopbruggen  is niet verrekenbaar. Dit valt onder ‘niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden’.

Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de weggebruikers en bewoners zorgt de opdrachtnemer voor levering, plaatsing en onderhoud van de benodigde afzettingsmaterialen, loopplanken, e.d. conform eisen wegbeheerder; 

 

Bron: Bestek deel 3.1 §35 Meer en minder werk, aanvullen met lid 8 sub d.

 

 

 

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N