Meerlengte wordt niet verrekend. De prijs van een kabellengte (als onderdeel van de clusterprijs) is gebaseerd op het gemiddelde van de gebruikte kabellengte op jaarbasis. In deze prijs zijn alle lengtes (kort/ lang) verwerkt. Uitzondering hierop vormen enkele contracten, zoals opgenomen in de all-in matrix, waarbij meerlengte op basis van GV/R&N-codes aanvullend verrekenbaar is.

Posted in: KV