Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht grondverbetering in opdracht gegeven worden, bespreek dan eerst de alternatieve mogelijkheden met de grondeigenaar.

Geen alternatieven? Zorg dan dat er vooraf overeenstemming is bereikt over de verrekening met aannemer en grondeigenaar.

Posted in: GV/R&N, KV