Het tariefoppervlak (m2) wordt bepaald door de lengte x breedte van de sleuf.

Van toepassing zijnde regels WIOR:

    1. Er wordt netjes gewerkt, minimaal oppervlakte opbreken
    2. Correctie over de sleufrand uitkragende klinkers of tegels is opgenomen in het tarief d.m.v. opslag van 20% op de uitvoeringskosten.
    3. Als niet netjes is gewerkt wordt de werkelijke oppervlakte van het gebroken straatwerk in rekening gebracht.

Meerdere opbrekingen binnen 10m worden aangemerkt als één reparatie en tijdelijk dichtblokken is in het asfalttarief opgenomen.

 

 

 

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N