Er wordt een onderscheid gemaakt in schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering en schouwen t.b.v. de uitvoering, te weten:

  • Schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering is niet in de clusterprijs meegenomen en is – mits onderbouwd en in afstemming tussen partijen – apart verrekenbaar.
  • Schouwen t.b.v. de uitvoering is onderdeel van de clusterprijs en niet apart verrekenbaar.

Hiernaast geldt dat met de ingang van MIAA het coördinatie punt voor aansluitingen is neergelegd bij de aannemer. De aannemer is hierbij verantwoordelijk voor het minimaal 1 dag voor uitvoering van de klus schouwen op locatie. Voor meer informatie over schouwen en schouwapp, zie bijgaande link.

Posted in: KV