De aannemer heeft de verplichting om de grond in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
De verdichting van de aanvulling moet zodanig gebeuren dat de oorspronkelijke dichtheid voor het ontgraven zo goed mogelijk wordt benaderd. Dit volgens de richtlijnen van de wegbeheerder (proctordichtheid). Kosten zijn niet verrekenbaar.

  • Voor meer informatie over “Grondwerk aanvullen en verdichten”, zie bijvoorbeeld LCB – deel 3.2, paragraaf 1.2.4, lid 08 (link)

Posted in: GV/R&N